УКР ENG
Чоловік на валізах

ЯК ІНТЕГРУВАТИ ВПО

Моніторинг і стратегування інтеграції ВПО

Гід з доказового прийняття рішень про інтеграцію

Інтеграція - це процес, внаслідок якого мігрантки та мігранти приймаються в суспільство як окремі індивіди та як групи. Вимоги для прийняття до суспільства встановлюються приймаючої країною, а відповідальність розподіляється між усіма учасницями*: урядом, приймаючою громадою, мігранткою, неурядовими організаціями тощо.

- Міжнародна організація з міграції

Дослідження Світового банку показують, що міграція може принести відносно швидку вигоду економікам приймаючих громад, якщо мігрантки швидко отримують роботу, а їхні навички доповнюють навички місцевих жительок. Позитивний імміграційний шок, який виникає у випадку різкого неочікуваного напливу мігранток, знижує безробіття і має помітний позитивний вплив на місцеві та державні фінанси в короткостроковій перспективі. Крім того дослідження не знайшли ніяких підтверджень до гіпотези, що місцеве населення витісняється з ринку праці, а мігрантки мають негативний ефект на місцевий бюджет.

Щоб прискорити інтеграцію, розробниці політик аналізують чинники, які впливають на інтеграцію, та бар’єри, які перешкоджають інтеграції.

* http://bit.ly/4omu_

Доказове прийняття рішень - використання досліджень та аналітики, щоб приймати рішення на всіх етапах імплементації політик та в усіх сферах.

Три характеристики підходу:
- інноваційність. Передбачає пошук інструментів, які дають кращі результати;
- зменшення марнотратних витрат. Призводить до вивільнення ресурсів для ефективного задоволення більшої кількості потреб;
- посилення відповідальності. Вимірювані показники ефективності роблять безвідповідальність очевидною.

Група про доказове прийняття рішень в Україні:
https://www.facebook.com/groups/dokazove/

Створіть бачення

Що зміниться, якщо ваш майбутній план буде імплементований?

Приклади

Систематизуйте зацікавлені сторони

Хто вже працює з ВПО у вашому населеному пункті?

Приклади

Проаналізуйте нормативну базу

Які рішення місцевих органів влади визначають ситуацію ВПО?

Які витрати на ВПО відображені в місцевому бюджеті за останні 2 роки?

Зберіть та проаналізуйте дані

Які дані можна збирати в Україні:

Міжнародний досвід:

Напишіть план інтеграції

Що потрібно зробити?
Покроково, конкретно

Скоригуйте бачення

Після аналізу зрозуміли, що варто змістити
акценти? Змістіть.

Рецензування

У нашому проекті рецензували радниця і радник з питань ВПО - люди, які мають експертизу як з моніторингу інтеграції, так і з адвокації кроків у цій сфері

Адвокація

Залучіть зацікавлені сторони до реалізації стратегії

Приклади презентаційних матеріалів